www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Apsveikums Skolotāju dienā

 • Piektdiena, 02 oktobris 2015 16:04
 • Drukāt

Tikšanās par NVO finansēšanas kārtības maiņu

 • Piektdiena, 02 oktobris 2015 13:20
1. oktobrī JIC “Ideja” telpās norisinājās Pļaviņu novada domes organizēta tikšanās par NVO finansēšanas kārtības maiņu. Bija ieradušās vairāk kā puse no visām Pļaviņu novadā reģistrētajām biedrībām. Pļaviņu novadā tādas, pēc LURSOFT datiem - ir 42. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G. Žilde klātesošos seniorus informēja, ka pieredzes apmaiņas braucienos nekas netiek mainīts, arī turpmāk seniori var pieteikties un doties tajos, tāpat arī kultūras centra budžetā tiks iekļauti 4 braucieni gadā uz teātra izrādēm, ko varēs izmantot visi novada iedzīvotāji, tai skaitā seniori, tiks apmaksātas transporta izmaksas, bet biļetes un ieejas maksas gan būs jāsedz pašiem. Domes juriste prezentēja izmaiņas, kas saistās ar jaunā nolikuma “Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursa nolikums” projektu, atsaucoties uz valsts likumiem un uz Valsts kontroles ieteikumiem šajā sakarā. Sarunas otrajā daļā tika uzdoti daudzi jautājumi no biedrību pārstāvjiem un neformālām iedzīvotāju grupām. Piemēram, viens no tiem, ko neizprot biedrības, ka biedrība nedrīkst finansēties tikai no domes naudas, tai jābūt arī savam pašieguldījumam – to iedzīvotājiem skaidroja gan domes izpilddirektors, gan priekšsēdētāja, gan arī vēlāk pieredzē dalījās biedrības “KOPSOLIS”, “Jauniešu biedrība CENTRS” un “Klintaines Dzirnas” vadītājas. Tika minēts, ka iztērētā degviela, abonētie telefonsakari un vēl kādas citas lietas, piemēram, piesaistītie lektori var projektā kalpot kā pašieguldījums. Vairāki sanākušie domes struktūrvienību darbinieki un biedrību pārstāvji - apliecināja gatavību palīdzēt senioriem aizpildīt pieteikumus projektiem, bet kā svarīgs nosacījums tiek minēts, ka jānāk palīdzība prasīt gataviem projektiem un jau ar aizpildītiem tabulu lauciņiem, tad palīdzība noteikti netiks atteikta. Paredzēts, ka jaunais nolikums stāsies spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.
 • Drukāt

Pļaviņu novada domes kapitālsabiedrībai SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” jauns valdes loceklis

 • Piektdiena, 02 oktobris 2015 13:10
Ar Pļaviņu novada domes lēmumu (protokols nr. 17, lēmums nr. 37) par SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekli uz pieciem gadiem ievēlēts Ainārs Labzovs, kurš darbu sāk ar 2015. gada 1. oktobri. Domes priekšsēdētāja Gunta Žilde noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Aināru Labzovu par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, un viens no pirmajiem SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekļa darba pienākumiem ir reģistrēt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā. Vēlam veiksmi un izturību vadot sarežģīto SIA “Pļaviņu komunālie pakalpojumi” darbu!
 • Drukāt

Aicinām jaunus dalībniekus Pļaviņu novada kultūras centra 2015./2016. gada mākslinieciskās pašdarbības sezonā

 • Piektdiena, 02 oktobris 2015 07:55
Pļaviņu novada kultūras centrā (Daugavas ielā 49):
Jauniešu deju kolektīvā „Daugaviņa” (vad. Ineta Reitere)
Piektdienās plkst. 19.00; sestdienās plkst. 11.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvā „Vidupe”(vad. Jānis Reiters )
Ceturtdienās plkst. 19.30
Sieviešu korī „Loreleja”
Otrdienās plkst. 19.00
Folkloras kopā „Āre” (vadītāja Agita Lindenberga)
Pirmdienās 17.30
Amatierteātrī „Aina” (režisore Anita Kokina)
Trešdienās plkst. 19.00
Lietišķās mākslas pulciņā „Skanstupe” (vad. Inga Rubīna Kalviša)
(aušana, tamborēšana, adīšana, izšūšana)
Tautisko deju kolektīvā pirmskolas vecuma bērniem (vad. Guna Jasinaite)
Otrdienās 17.00

Klintaines pagasta pārvaldē „ Kūlīši”:
Vokālajā ansamblī „Dzirnas” (vad. Sigita Vilkaplātere)
Līnijdeju kolektīvā „Drosmey” (vad. Estere Ambaine)

Vietalvas pagasta pārvaldē „Pagastmāja”
Vokālajā ansamblī „Zīle” (vad. Gints Tomsons)
Līnijdeju kolektīvā „Smaidas” (vad. Anita Sarmone)
Amatierteātrī (vad. Agita Lindenberga)

Aiviekstes pagastā
Vokālajā ansamblī „Ābeļziedi” (vad. Olga Krasutina)

Tālrunis informācijai 65134307
 • Drukāt

Ābolu ballīte bērnu bibliotēkā

 • Ceturtdiena, 01 oktobris 2015 14:10
Pašās septembra beigās visa bērnu bibliotēka smaržoja pēc āboliem. Un kā nu ne – bibliotēkā notika Ābolu ballīte, kurā piedalījās 20 aktīvākie un čaklākie lasītāji. Tika svērti un mērīti āboli, runāti dzejoļi, ticējumi un mīklas par āboliem, spēlētas daudz un dažādas spēles ar un par āboliem, dziedātas dziesmas, kā arī ilustrēti pašu gatavoti āboli. Kā jau tas ballītē pienākas - pašā noslēgumā lasītāji cienājās ar ābolu sulu un dažādiem ābolu našķiem.

Gunta Grandāne, Pļaviņu bērnu bibliotēka
 • Drukāt

Pļaviņu novada ģimnāzija uzsāk darboties UNESCO Asociēto skolu projektā

 • Ceturtdiena, 01 oktobris 2015 11:01
Jau kopš 1953. gada pasaulē darbojas UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP), kurā patlaban iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts. Šis projekts ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu, ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Kā saka UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, tās ir skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā. UNESCO ASP Latvijā darbojas kopš 1990. gadu sākuma, un to koordinē un vada UNESCO LNK.
Šī mācību gada sākumā dažādos valsts medijos tika ziņots, ka UNESCO ASP ir uzņemtas 32 izglītības iestādes Latvijā, kas projektā darbosies no 2015. gada līdz 2018. gadam. Esam patiešām priecīgi, ka ir atbalstīts mūsu sagatavotais projekta pieteikums un starp šīm 32 atlases konkursu izturējušajām skolām ir lasāms arī Pļaviņu novada ģimnāzijas vārds! (
Vairāk lasīt šeit)
Šis projekts paredz aktīvu darbošanos dažādās jomās. 2015. - 2018. gadā UNESCO ASP dalībskolas īstenos daudzveidīgas aktivitātes četros tematiskos virzienos: kultūrizglītība un vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi. Mēs esam to 12 Latvijas skolu vidū, kuras padziļināti darbosies virzienā „Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un „ANO sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi”.
Darbošanos UNESCO ASP esam jau veiksmīgi uzsākuši. Pirmā mūsu lielākā aktivitāte ir piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā ”Pasaules lielākā mācību stunda”, kura no 28. septembra līdz 4. oktobrim norisinās vairāk nekā simts valstīs vienlaicīgi (
skatīt saiti). Temati, kam veltīts pasaules lielākās mācību stundas saturs, ir ļoti plaši. Tie aptver svarīgus globālās izglītības jautājumus – veselība un labklājība, izglītība un prasmes dzīvei un darbam, taisnīga pasaule, nabadzība, ilgtspējība, dzimumu līdztiesība, vides aizsardzība, miera kultūra, globālā atbildība.
Oktobrī skolā vēl plānojam vairākus pasākumus, veltītus UNESCO nedēļai. Lai atzīmētu Latvijas pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, UNESCO LNK no 12. līdz 18. oktobrim to rīkos jau piekto reizi (
skatīt saiti ). UNESCO šogad atzīmē 70. gadadienu.
No 15. līdz 16. oktobrim piedalīsimies UNESCO 70. gadadienai veltītā konferencē Kuldīgā, kurā notiks arī sertifikātu svinīgā pasniegšana UNESCO ASP jaunajām dalībskolām.
Domāju, ka mūsu skola un skolēni, darbojoties šajā projektā, būs tikai ieguvēji. Iesaistīšanās UNESCO programmu un mērķu īstenošanā, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus, veicinās personības attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu. Dalība UNESCO ASP tīklā saistās arī ar noteiktu prestižu un kvalitātes zīmes iegūšanu un uzturēšanu skolas tēlā un izglītības procesā, kā arī ar skolas atpazīstamību nacionālajā un starptautiskajā mērogā.

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā
 • Drukāt

Rudens, pasakas un mīklas Pļaviņu sociālās aprūpes centrā

 • Ceturtdiena, 01 oktobris 2015 09:20
Ir atnācis rudens – ar košām dālijām dārzā, krāšņu lapu rotu koku zaros, ar ražas pilniem pagrabiem. Ar pirmo rudens salnu un arī ar svētkiem. 29. septembrī tiek svinēta Miķeļdiena. Lauki un tīrumi ir nokopti, raža savākta un salikta pagrabos. Vakari paliek garāki un tumšāki. Latviešiem tas bija laiks, kad varēja vakaros stāstīt pasakas un minēt mīklas.
Trešdien, 30. septembrī, Pļaviņu novada bibliotēkas bibliotekāres viesojās Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”, lai atkal tiktos ar saviem jau par draugiem kļuvušajiem aprūpes centra iemītniekiem. Runājām par Miķeļdienu un rudeni, par rudens darbiem un kā pavadīt garos, tumšos rudens vakarus. Lasījām pasakas un minējām mīklas. Mēs bijām patīkami pārsteigtas, cik čakli mīklu minētāji ir vecie ļaudis. Solījām, ka nākamo reizi sameklēsim grūtākas mīklas.
Minēsim mīklas, lasīsim pasakas, stāstus, romānus! Garie rudens vakari ir labākais laiks, kad varam to darīt.

Vita Silvestrova, Pļaviņu novada bibliotēka
 • Drukāt

Pļaviņu novada bibliotēka informē

 • Ceturtdiena, 01 oktobris 2015 06:45
Š. g. 2. oktobrī, piektdien, Pļaviņu novada bibliotēka un tās filiāles: Gostiņu bibliotēka, Pļaviņu bērnu bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka, E.Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka būs slēgtas – bibliotēku darbinieki un lasītāji piedalīsies 14. novadu Grāmatu svētkos Aizkrauklē.
Iedzīvotājiem ierastos bibliotēku pakalpojumus šajā dienā varēs saņemt Aiviekstes pagasta bibliotēkā, kura būs atvērta no plkst. 8.00 – 13.00.
Atvainojamies tiem, kuri 2. oktobrī bija nolēmuši apmeklēt savu bibliotēku!
 • Drukāt

Pļaviņu pašvaldība saņem pateicību

 • Trešdiena, 30 septembris 2015 15:45
2015. gada 28. septembrī Latvijas pašvaldību savienības sēdē biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” valdes loceklis G. A. Zeibots vairākām Latvijas pašvaldībām pasniedza atzinības rakstus. Atzinības raksts (nr.11) tika pasniegts Pļaviņu pašvaldības priekšsēdētājai Guntai Žildei par sadarbību jaunatnes patriotisko pasākumu organizēšanā un Jaunsardzes kustības popularizēšanā.
 • Drukāt

Pļaviņu novada dome aicina izteikt priekšlikumus ierosināt apbalvot ar Pļaviņu novada domes Atzinības rakstu

 • Trešdiena, 30 septembris 2015 12:31
Pļaviņu novada dome aicina Pļaviņu novada domes deputātus, valsts un pašvaldības uzņēmumu un iestāžu, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītājus un pilsētas iedzīvotāju grupas, ne mazākas par 10 cilvēkiem iesniegt iesniegumus par atzinības izteikšanu personām par ieguldīto darbu Pļaviņu novada iedzīvotāju garīgās un materiālās labklājības celšanā un Pļaviņu novada attīstībā. Iesniegumus šogad aicinām iesniegt līdz 14. oktobrim rakstveidā Pļaviņu novada domē. Atzinības raksti tiek pasniegti Latvijas neatkarības deklarēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā ar Pļaviņu novada domes lēmumu.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china